TWS Technology

The Wudhu Socks Technology, The Wudu Socks Tech, The Wuzu Socks Technology
Khuffain (khuff) versus The Wudhu Socks - Socks for ablution (wudu, wudhu, wuzu)